Ava, meaning

posted in: English 0

 

 #ava: second person singular present imperative class 1 parasmaipada √av
 
 
ava off, away, down, down from
     Amarakosha Search  330 results
     
Word Reference Gender Number Synonyms Definition
 
abhayā2.2.59FeminineSingularśivā, haimavatī, pūtanā, avyathā, śreyasī, harītakī, kāyasthā, cetakī, amṛtā, pathyā
 
abhiṣavaḥ2.7.51MasculineSingularsutyā, savanam
 
agastyaḥ Masculine Singular kumbhasambhavaḥ, maitrāvaruṇiḥ agyasta, the sage
 
agniḥ Masculine Singular jvalanaḥ, barhiḥ, śociṣkeśaḥ, bṛhadbhānuḥ, analaḥ, śikhāvān, hutabhuk, saptārciḥ, citrabhānuḥ, appittam, vaiśvānaraḥ, dhanañjayaḥ, jātavedāḥ, śuṣmā, uṣarbudhaḥ, kṛśānuḥ, rohitāśvaḥ, āśuśukṣaṇiḥ, dahanaḥ, damunāḥ, vibhāvasuḥ, vahniḥ, kṛpīṭayoniḥ, tanūnapāt, kṛṣṇavartmā, āśrayāśaḥ, pāvakaḥ, vāyusakhaḥ, hiraṇyaretāḥ, havyavāhanaḥ, śukraḥ, śuciḥ, vītihotraḥ fire god
 
ākāraḥ3.3.170MasculineSingulardānavaḥ, dhvāntaḥ, ariḥ
 
alpam3.1.61MasculineSingulartanuḥ, sūkṣmam, stokaḥ, kaṇaḥ, truṭiḥ, kṛśam, ślakṣaṇam, leśaḥ, mātrā, dabhram, kṣullakaḥ, aṇuḥ, lavaḥ
 
āmraḥMasculineSingularmākandaḥ, cūtaḥ, pikavallabhaḥ, rasālaḥ, kāmāṅgaḥ, madhudūtaḥ
 
anādaraḥ 1.7.22 Neuter Singular paribhāvaḥ, asūrkṣaṇam, tiraskriyā, rīḍhā, avamānanā, avajñā, paribhavaḥ, avahelanam disrespect
 
aṅgam2.6.71NeuterSingularapaghanaḥ, pratīkaḥ, avayavaḥ
 
antaḥpuram2.2.11NeuterSingularavarodhanam, śuddhāntaḥ, avarodhaḥ
 
antardhā 1.3.12 Feminine Singular apidhānam, tirodhānam, pidhānam, vyavadhā, ācchādanam, antardhiḥ, apavāraṇam covering or disappearing
 
anucaraḥ2.8.73MasculineSingularabhisaraḥ, anuplavaḥ, ‍sahāyaḥ
 
anujaḥ2.6.43MasculineSingularjaghanyajaḥ, kaniṣṭhaḥ, yavīyān, avarajaḥ
 
apalāpaḥ Masculine Singular nihnavaḥ stange quarrey
 
apāmārgaḥMasculineSingularpratyakparṇī, kīśaparṇī, kiṇihī, śaikharikaḥ, kharamañjarī, dhāmārgavaḥ, mayūrakaḥ
 
ārāmaḥMasculineSingularupavanam
 
āranālaḥ2.9.38NeuterSingularabhiṣutam, avantisomam, dhānyāmlam, kuñjalam, sauvīram, kāñjikam, kulmāṣam
 
aśaḥ2.9.90MasculineSingularriktham, rāḥ, draviṇam, dhanam, svāpateyam, arthaḥ, hiraṇyam, ṛktham, vittam, vibhavaḥ, dyumnam, va‍su
 
āsravaḥ2.4.29MasculineSingularkleśaḥ, ādīnavaḥ
 
āśugaḥ3.3.24MasculineSingularpravāhaḥ, javaḥ
 
asuraḥ 1.1.12 Masculine Singular ditisutaḥ, indrāriḥ, daityaḥ, suradviṣ, śukraśiṣyaḥ, danujaḥ, pūrvadevaḥ, dānavaḥ, daiteyaḥ giant
 
aśvaḥ2.8.44MasculineSingular‍saptiḥ, gandharvaḥ, vājī, turagaḥ, saindhavaḥ, arvā, turaṅgam, ghoṭakaḥ, ghoड़ा, hayaḥ, vāhaḥ, turaṅgaḥ
 
aurvaḥ Masculine Singular vāḍavaḥ, vaḍavānalaḥ submarine fire
 
avabhṛthaḥ2.7.29MasculineSingular
 
avadānam3.2.3NeuterSingularkarmavṛttam
 
avadātaḥ3.3.87MasculineSingularkhyātaḥ, hṛṣṭaḥ
 
avadhiḥ3.3.106MasculineSingularnadaviśeṣaḥ, abdhiḥ, sarit
 
avagaṇitam3.1.107MasculineSingularavamatam, avajñātam, avamānitam, paribhūtam
 
avagītaḥ3.1.92MasculineSingularagarhaṇaḥ
 
avagītam3.3.85NeuterSingularpītaḥ, vṛddhaḥ, sitaḥ
 
avagrāhaḥ Masculine Singular avagrahaḥ draught
 
avagrahaḥ2.8.38MasculineSingular
 
avahitthā Feminine Singular ākāraguptiḥ dissimulation
 
avalgujaḥMasculineSingularvākucī, somarājī, pūtaphalī, suvalliḥ, somavallikā, kālameśī, kṛṣṇaphalā
 
avanatānatam3.1.70MasculineSingularavāgram, ānatam
 
avanāyaḥ2.4.27MasculineSingularnipātanam
 
avaram3.5.35MasculineSingular
 
avarīṇaḥ3.1.93MasculineSingulardhikkṛtaḥ
 
avarṇaḥ Masculine Singular ākṣepaḥ, garhaṇam, jugupsā, parīvādaḥ, nindā, upakrośaḥ, nirvādaḥ, kutsā, apavādaḥ censure, blame, or contempt
 
avarohaḥMasculineSingular
 
avasānam2.4.38NeuterSingularsātiḥ
 
avasaraḥ2.4.24MasculineSingularprastāvaḥ
 
avasitaḥ3.1.98MasculineSingularsitaḥ
 
avaskaraḥ3.3.175MasculineSingulardvāḥsthaḥ, pratīhārī, dvāram
 
avaṣṭabdhaḥ3.3.111MasculineSingular
 
avasthā Feminine Singular state
 
avaśyāyaḥ Masculine Singular tuṣāraḥ, tuhinam, himam, prāleyam, mahikā, nīhāraḥ frost
 
avatamasam Neuter Singular universal darkness
 
avaṭuḥ2.6.89FeminineSingularghāṭā, kṛkāṭikā
 
avi:3.3.215MasculineSingularutsekaḥ, amarṣaḥ, icchāprasavaḥ, mahaḥ
 
bālaḥ2.6.42MasculineSingularmāṇavakaḥ
 
bāṇaḥ3.3.51MasculineSingularnirvyāpārasthitiḥ, kālaviśeṣaḥ, utsavaḥ
 
bandhyaḥMasculineSingularaphalaḥ, avakeśī
 
bhakṣitaḥMasculineSingularglastam, annam, khāditam, liptam, bhuktam, grastam, abhyavahṛtam, gilitam, carvitam, aśitam, jagdham, psātam, pratyasitam
 
bhekaḥ Masculine Singular maṇḍūkaḥ, varṣābhūḥ, śālūraḥ, plavaḥ, darduraḥ a frog
 
bhūḥ2.1.2-3FeminineSingularkṣmā, mahī, dhātrī, kumbhinī, ratnagarbhā, bhūmiḥ, rasā, dharā, kṣoṇī, kṣitiḥ, vasudhā, gotrā, pṛthvī, medinī, gahvarī, ilā, bhūtadhātrī, sāgarāmbarā, anantā, sthirā, dharaṇī, kāśyapī, vasumatī, vasundharā, pṛthivī, avaniḥ, vipulā, gauḥ, kṣamā, jagatī, acalā, viśvambharā, dharitrī, jyā, sarvaṃsahā, urvī, kuḥ
 
brahmā 1.1.16-17 Masculine Singular prajāpatiḥ, viścasṛṭ, aṇḍajaḥ, kamalodbhavaḥ, satyakaḥ, ātmabhūḥ, pitāmahaḥ, svayaṃbhūḥ, abjayoniḥ, kamalāsanaḥ, vedhāḥ, vidhiḥ, pūrvaḥ, sadānandaḥ, haṃsavāhanaḥ, surajyeṣṭhaḥ, hiraṇyagarbhaḥ, caturāsanaḥ, druhiṇaḥ, sraṣṭā, vidhātā, nābhijanmā, nidhanaḥ, rajomūrtiḥ, parameṣṭhī, lokeśaḥ, dhātā, virañciḥ bramha
 
brāhmīFeminineSingularsomavallarī, matsyākṣī, vayasthā
 
buddham3.1.110MasculineSingularmanitam, viditam, pratipannam, avasitam, avagatam, budhitam
 
calanam3.1.73MasculineSingulartaralam, lolam, kampanam, pariplavam, cañcalam, calam, pāriplavam, calācalam, kampram
 
caṇḍālaḥ2.10.19MasculineSingularantevāsī, janaṅgamaḥ, plavaḥ, pukkasaḥ, śvapacaḥ, divākīrttiḥ, cāṇḍālaḥ, niṣādaḥ, mātaṅgaḥ
 
cāṇḍālikā2.10.32FeminineSingularkāṇḍolavīṇā, caṇḍālavallakī
 
cāraḥ2.8.12MasculineSingularpraṇidhiḥ, apasarpaḥ, caraḥ, spaśaḥ, gūḍhapuruṣaḥ, yathārhavarṇaḥ
 
cāraṇaḥ2.10.12MasculineSingular‍kuśīlavaḥ
 
citrāFeminineSingularmūṣikaparṇī, pratyakśreṇī, dravantī, raṇḍā, vṛṣā, nyagrodhī, sutaśreṇī, śambarī, upacitrā
 
cūrṇitaḥ3.1.93MasculineSingularavadadhvastaḥ
 
daraḥ3.3.192MasculineSingularvinā, tādarthyam, paridhānam, avasaraḥ, ātmīyaḥ, bhedaḥ, avadhiḥ, antarātmā, bahiḥ, chidram, antardhiḥ, avakāśaḥ, madhyaḥ
 
darpaḥ Masculine Singular avaṣṭambhaḥ, cittodrekaḥ, smayaḥ, madaḥ, avalepaḥ arrogance
 
dāvaḥ Masculine Singular davaḥ, vanahutāśanaḥ forest fire
 
deśaḥ2.1.8MasculineSingularviṣayaḥ, upavartanam
 
dharmarājaḥ 1.1.61-62 Masculine Singular antakaḥ, daṇḍadharaḥ, yamarāṭ, kṛtāntaḥ, pitṛpatiḥ, vaivasvataḥ, kālaḥ, śamanaḥ, paretarāṭ, śrāddhadevaḥ, yamaḥ, yamunābhrātā, samavartī yama
 
dhavaḥ3.3.214MasculineSingularnikṛtiḥ, aviśvāsaḥ, apahnavaḥ
 
dhūrtaḥ2.10.44MasculineSingularakṣadhūrttaḥ, dyūtakṛt, akṣadevī, kitavaḥ
 
ḍimbaḥ3.4.14MasculineSingularviplavaḥ, ḍamaraḥ
 
drutāvadīrṇaḥ3.1.88MasculineSingularavadīrṇaḥ
 
dūṣaḥ2.9.17MasculineSingularkodravaḥ
 
dyauḥ 1.2.1 Feminine Singular vyoma, nabhaḥ, anntam, viyat, vihāyaḥ, dyuḥ, meghādhvā, dyauḥ, puṣkaram, antarīkṣam, suravartma, viṣṇupadam, vihāyasaḥ, tārāpathaḥ, mahābilam, abhram, ambaram, gaganam, kham, ākāśam, nākaḥ, antarikṣam sky
 
dyūtaḥ2.10.45MasculineSingularpaṇaḥ, akṣavatī, kaitavam
 
gandhanam3.3.122NeuterSingularavakāśaḥ, sthitiḥ
 
gandharasaḥ2.9.105MasculineSingular‍nāgasaṃbhavam
 
gañjā2.1.18FeminineSingularrumā, lavaṇākaraḥ
 
gartaḥ Masculine Singular avaṭaḥ a hole or vacuity
 
garutmān3.3.64MasculineSingularpavanaḥ, amaraḥ
 
gātram2.8.41NeuterSingularavaram
 
gauḥ 2.9.67-72 Feminine Singular upasaryā, rohiṇī, bahusūtiḥ, kapilā, navasūtikā, ekahāyanī, droṇakṣīrā, bandhyā, saurabheyī, garbhopaghātinī, arjunī, acaṇḍī, dhavalā, vaṣkayiṇī, dvivarṣā, pīnoghnī, tryabdā, samāṃsamīnā, sandhinī, vaśā, praṣṭhauhī, naicikī, pareṣṭukā, pāṭalā, suvratā, caturabdā, droṇadugdhā, avatokā, usrā, kālyā, aghnyā, sukarā, kṛṣṇā, dhenuḥ, ekābdā, pīvarastanī, trihāyaṇī, māheyī, vehad, śṛṅgiṇī, bālagarbhiṇī, śavalī, cirasūtā, dvihāyanī, sukhasaṃdohyā, caturhāyaṇī, dhenuṣyā, sravadgarbhā, mātā(49) cow
 
ghanaḥ3.3.117MasculineSingularsravantī
 
gopālaḥ2.9.58MasculineSingularābhīraḥ, ballavaḥ, ‍gopaḥ, ‍gosaṃkhyaḥ, ‍godhuk
 
gopuram3.3.190NeuterSingularupadravaḥ
 
grāhaḥ Masculine Singular avahāraḥ a shark
 
gṛham2.2.4-5NeuterSingularagāram, vastyam, sadma, geham, ālayaḥ, gṛhāḥ, bhavanam, niśāntam, veśma, nilayaḥ, mandiram, sadanam, niketanam, udavasitam, nikāyyaḥ
 
hañjikāFeminineSingularvardhakaḥ, bhārgī, brāhmaṇayaṣṭikā, aṅgāravallī, bāleyaśākaḥ, brāhmaṇī, varvaraḥ, padmā
 
himāṃśuḥ 1.3.13-14 Masculine Singular śaśadharaḥ, induḥ, sudhāṃśuḥ, niśāpatiḥ, somaḥ, kalānidhiḥ, nakṣatreśaḥ, candramāḥ, kumudabāndhavaḥ, śubhrāṃśuḥ, abjaḥ, glauḥ, dvijarājaḥ, kṣapākaraḥ, candraḥ, vidhuḥ, oṣadhīśaḥ, jaivātṛkaḥ, mṛgāṅkaḥ the moon
 
indraḥ 1.1.45 Masculine Singular marutvān, pākaśāsanaḥ, puruhūtaḥ, lekharṣabhaḥ, divaspatiḥ, vajrī, vṛṣā, balārātiḥ, harihayaḥ, saṅkrandanaḥ, meghavāhanaḥ, ṛbhukṣāḥ, maghavā, vṛddhaśravāḥ, purandaraḥ, śakraḥ, sutrāmā, vāsavaḥ, vāstoṣpatiḥ, śacīpatiḥ, svārāṭ, duścyavanaḥ, ākhaṇḍalaḥ, viḍaujāḥ, sunāsīraḥ, jiṣṇuḥ, śatamanyuḥ, gotrabhid, vṛtrahā, surapatiḥ, jambhabhedī, namucisūdanaḥ, turāṣāṭ, sahasrākṣaḥ indra, the king of the gods
 
jagaraḥ2.8.66MasculineSingularkaṅkaṭakaḥ, kavacaḥ, tanutram, varma, daṃśanam, uraśchadaḥ
 
jambūḥ2.4.19FeminineSingularjambu, jāmbavam
 
janīFeminineSingularcakravartinī, saṃsparśā, jatūkā, rajanī, jatukṛt
 
janus Neuter Singular janma, janiḥ, utpattiḥ, udbhavaḥ, jananam birth
 
jyotiḥ3.3.238NeuterSingularmahaḥ, utsavaḥ
 
kadaraḥ2.2.50MasculineSingularsomavalkaḥ
 
kaliṅgam2.2.67NeuterSingularindrayavam, bhadrayavam
 
kapaṭaḥ Masculine Singular kaitavam, kusṛtiḥ, vyājaḥ, nikṛtiḥ, dambhaḥ, śāṭhyam, upādhiḥ, chadma deceit
 
kapiḥ2.5.4MasculineSingularśākhāmṛgaḥ, valīmukhaḥ, markaṭaḥ, vānaraḥ, plavaṅgaḥ, kīśaḥ, plavagaḥ, vanaukāḥ
 
karambhaḥ2.9.48MasculineSingulardadhisaktavaḥ
 
karipippalīFeminineSingularkapivallī, kolavallī, śreyasī, vaśiraḥ
 
karkaśaḥ3.3.225MasculineSingularātmā, mānavaḥ
 
karṇaḥ2.6.95MasculineSingularśrotram, śrutiḥ, śravaṇam, śravaḥ, śabdagrahaḥ
 
karṇīrathaḥ2.8.52MasculineSingularḍayanam, pravahaṇam
 
kāsaḥ2.6.52MasculineSingularkṣavathuḥ
 
khagaḥ2.5.35-36MasculineSingularvihaṅgamaḥ, pakṣī, śakunaḥ, pattrī, pattrarathaḥ, vājī, viṣkiraḥ, garutmān, vihaṅgaḥ, vihāyāḥ, śakuniḥ, dvijaḥ, patagaḥ, aṇḍajaḥ, vikiraḥ, patatriḥ, pitsan, vihagaḥ, śakuntiḥ, śakuntaḥ, patatrī, patan, nagaukāḥ, viḥ, nīḍodbhavaḥ, nabhasaṅgamaḥ
 
khanitram2.9.13NeuterSingularavadāraṇam
 
kṣaṇaḥ3.3.53MasculineSingularravaḥ
 
kṣaṇaḥ 1.7.38 Masculine Singular utsavaḥ, uddharṣaḥ, mahaḥ, uddhavaḥ a festival
 
kṣatavrataḥ2.7.58MasculineSingularavakīrṇī
 
ku3.3.248MasculineSingularavadhāraṇam, bhedaḥ
 
kuberaḥ 1.1.68-69 Masculine Singular ekapiṅgaḥ, paulastyaḥ, dhanādhipaḥ, manuṣyadharmā, tryambakasakhaḥ, śrīdaḥ, yakṣaḥ, vaiśravaṇaḥ, rājarājaḥ, guhyakeśvaraḥ, aiḍaviḍaḥ, naravāhanaḥ, kinnareśaḥ, dhanadaḥ, yakṣarāṭ, puṇyajaneśvaraḥ kuber
 
kumudam 1.10.37 Neuter Singular kairavam the esculent white lily
 
kuñjaraḥ3.1.58MasculineSingularṛṣabhaḥ, siṃhaḥ, śārdūlaḥ, nāgaḥ, vyāghraḥ, puṅgavaḥ
 
kuśam3.3.224NeuterSingularsāhasikaḥ, kaṭhoraḥ, avasṛṇaḥ
 
kuṭannaṭamNeuterSingulargonardam, dāśapuram, kaivartīmustakam, vāneyam, paripelavam, plavam, gopuram
 
lavaḥ2.4.24MasculineSingularlavanam, abhilāvaḥ
 
madaḥ3.3.98MasculineSingularsthānam, lakṣma, aṅghri, vastu, vyavasitiḥ, trāṇam
 
mādhavakaḥ2.10.41MasculineSingularmadhvāsavaḥ, ma‍dhu, mādhvikam
 
madhyamam2.6.80NeuterSingularmadhyaḥ, avalagnam
 
mañjiṣṭhāFeminineSingularbhaṇḍīrī, vikasā, bhaṇḍī, jiṅgī, yojanavallī, samaṅgā, kālameśikā, maṇḍūkaparṇī
 
manuṣyaḥ2.6.1MasculineSingularmānuṣaḥ, martyaḥ, manujaḥ, mānavaḥ, naraḥ
 
muktiḥ 1.5.6 Feminine Singular śreyaḥ, niḥśreyasam, amṛtam, mokṣaḥ, kaivalyam, apavargaḥ, nirvāṇam beatitude
 
nadī 1.10.29-30 Feminine Singular kūlaṅkaṣā, sravantī, dhunī, śaivalinī, rodhovakrā, apagā, dvīpavatī, hradinī, taraṅgiṇī, nirjhariṇī, nimnagā, srotasvatī, taḍinī, sarit, sarasvatī a river
 
nāsā2.6.90FeminineSingulargandhavahā, ghoṇā, nāsikā, ghrāṇam
 
natanāsikaḥ2.6.45MasculineSingularavaṭīṭaḥ, avanāṭaḥ, avabhraṭaḥ
 
nikṛṣṭaḥ3.1.53MasculineSingularrephaḥ, garhyaḥ, kutsitaḥ, avamaḥ, arvā, kheṭaḥ, kupūyaḥ, yāpyaḥ, pratikṛṣṭaḥ, aṇakaḥ, avadyaḥ, adhamaḥ
 
nirdeśaḥ2.8.25MasculineSingularavavādaḥ, nideśaḥ, śāsanam, śiṣṭiḥ, ājñā
 
nirhāraḥ2.4.17MasculineSingularabhyavakarṣaṇam
 
nirṇiktam3.1.55-56MasculineSingularanavaskaram, śodhitam, mṛṣṭam, niḥśodhyam
 
niṣkāsitaḥ3.1.38MasculineSingularavakṛṣṭaḥ
 
nūnam2.4.16MasculineSingularavaśyam
 
oṃṅkāraḥ 1.6.4 Masculine Singular praṇavaḥ the sacred name of god
 
pākasthānam2.9.27NeuterSingularmahānasam, rasavatī
 
pakkaṇaḥ2.2.20MasculineSingularśavarālayaḥ
 
pāraśavaḥ3.3.218MasculineSingulargaurī, pheravaḥ
 
pārāvataḥ2.5.16MasculineSingularkalaravaḥ, kapotaḥ
 
paricayaḥ2.4.23MasculineSingularsaṃstavaḥ
 
patiḥ2.6.25MasculineSingulardhavaḥ, priyaḥ, bhartā
 
pattiḥ3.3.79FeminineSingularvedaḥ, śravaḥ
 
paṭuparṇīFeminineSingularhaimavatī, svarṇakṣīrī, himāvatī
 
pavanam2.4.24NeuterSingularniṣpāvaḥ, pavaḥ
 
pāyasaḥ1.2.129MasculineSingularsaraladravaḥ, śrīvāsaḥ, vṛkadhūpaḥ, śrīveṣṭaḥ
 
pīḍanam2.8.112NeuterSingularavamardaḥ
 
pinākaḥ 1.1.38 Masculine Singular ajagavam bow of shiva
 
pradhānam3.1.58NeuterSingularagryaḥ, agraḥ, pravarhaḥ, mukhyaḥ, pravekaḥ, agriyaḥ, prāgryaḥ, parārdhyaḥ, vareṇyaḥ, uttamaḥ, pramukhaḥ, agrīyaḥ, prāgraharaḥ, anavarārdhyaḥ, varyaḥ, anuttamaḥ
 
pradrāvaḥ2.8.116MasculineSingular‍vidravaḥ, dravaḥ, apakramaḥ, uddrāvaḥ, apayānam, saṃdrāvaḥ, saṃ‍dāvaḥ
 
prāduḥ3.3.264MasculineSingularhetuḥ, avadhāraṇam
 
praiṣaḥ3.3.227MasculineSingularcakram, vyavahāraḥ, kaliḥ, indriyam, drumaḥ, dyūtāṅgam, karṣaḥ
 
pramādaḥ 1.7.30 Masculine Singular anavadhānatā inadvertency or mistake
 
prāṇāḥMasculinePluralasavaḥ
 
prasūtiḥ3.4.10FeminineSingularprasavaḥ
 
pratīhāraḥ3.3.178MasculineSingularanyaśubhadveṣaḥ, anyaśubhadveṣavat, kṛpaṇaḥ
 
pratisīrā2.6.121FeminineSingularjavanikā, tiraskariṇī
 
pratītaḥ3.3.88MasculineSingulardhavalaḥ, mecakaḥ
 
pratyagraḥ3.1.77MasculineSingularnūtanaḥ, navaḥ, nūtnaḥ, abhinavaḥ, navyaḥ, navīnaḥ
 
punnāgaḥ2.4.25MasculineSingulardevavallabhaḥ, puruṣaḥ, tuṅgaḥ, kesaraḥ
 
puṇyam3.3.168MasculineSingularnivahaḥ, avasaraḥ
 
purastāt3.3.254MasculineSingularanunayaḥ, āmantraṇam, praśnaḥ, avadhāraṇam, anujñā
 
rājabījī2.7.2MasculineSingularrājavaṃśyaḥ
 
rajaḥ2.6.21NeuterSingularpuṣpam, ārtavam
 
rajasvalā2.6.20FeminineSingularātreyī, malinī, puṣpavatī, ṛtumatī, strīdharmiṇī, udakyā, aviḥ
 
raktam3.3.86MasculineSingularanavadhiḥ
 
raṃhaḥ 1.1.64 Neuter Singular taraḥ, rayaḥ, syadaḥ, javaḥ speed or velocity
 
rūkṣaḥ3.3.233MasculineSingularrāgaḥ, dravaḥ, śṛṅgārādiḥ, viṣam, vīryam, guṇaḥ
 
śabdaḥ 1.2.24 Masculine Singular nisvānaḥ, nirghoṣaḥ, ravaḥ, ninadaḥ, virāvaḥ, āravaḥ, nādaḥ, svānaḥ, dhvānaḥ, ninādaḥ, saṃrāvaḥ, nisvanaḥ, nirhrādaḥ, svanaḥ, dhvaniḥ, ārāvaḥ sound
 
śakṛt2.6.68NeuterSingularpurīṣam, gūtham, varcaskam, uccāraḥ, viṣṭhā, avaskaraḥ, viṭ, śamalam
 
śaktiḥ3.3.73FeminineSingulardānam, avasānam
 
samayaḥ3.3.157MasculineSingularpaścādavasthāyibalam, samavāyaḥ
 
śaṃbhuḥ Masculine Singular kapardī, kapālabhṛt, virūpākṣaḥ, sarvajñaḥ, haraḥ, tryambakaḥ, andhakaripuḥ, vyomakeśaḥ, sthāṇuḥ, ahirbudhnyaḥ, paśupatiḥ, mahānaṭaḥ, maheśvaraḥ, īśānaḥ, bhūteśaḥ, giriśaḥ, kṛttivāsāḥ, ugraḥ, śitikaṇṭhaḥ, mahādevaḥ, kṛśānuretāḥ, nīlalohitaḥ, bhargaḥ, gaṅgādharaḥ, vṛṣadhvajaḥ, bhīmaḥ, umāpatiḥ, īśaḥ, gajāriḥ, śūlī, śarvaḥ, candraśekharaḥ, girīśaḥ, mṛtyuñjayaḥ, prathamādhipaḥ, śrīkaṇṭhaḥ, vāmadevaḥ, trilocanaḥ, dhūrjaṭiḥ, smaraharaḥ, tripurāntakaḥ, kratudhvaṃsī, bhavaḥ, rudraḥ, aṣṭamūrtiḥ, śivaḥ, īśvaraḥ, śaṅkaraḥ, khaṇḍaparaśuḥ, mṛḍaḥ, pinākī(51) shiva, god
 
saṃgaraḥ3.3.174MasculineSingulartūryam, ravaḥ, gajendrāṇāṃgarjitam
 
saṃkalpaḥ Masculine Singular praṇidhānam, avadhānam, samādhānam determination
 
saṃsaktaḥ3.1.67MasculineSingularavyavahitam, apaṭāntaram
 
samudraḥ 1.10.1 Masculine Singular sāgaraḥ, udadhiḥ, pārāvāraḥ, apāṃpatiḥ, ratnākaraḥ, sarasvān, udanvān, akūpāraḥ, yādaḥpatiḥ, arṇavaḥ, sindhuḥ, saritpatiḥ, abdhiḥ, jalanidhiḥ the sea or ocean
 
saṃvarttikā Feminine Singular navadalam a new leaf of lotus
 
saṃvit 1.5.5 Feminine Singular pratiśravaḥ, saṃśravaḥ, pratijñānam, abhyupagamaḥ, āśravaḥ, āgūḥ, samādhiḥ, aṅgīkāraḥ, niyamaḥ agreement
 
sāṃyātrikaḥ Masculine Singular potavaṇik a voyaging merchant
 
sandhānam2.10.42NeuterSingularabhiṣavaḥ
 
saṅkaraḥ2.2.18MasculineSingularavakaraḥ
 
saptalāFeminineSingularnavamālikā
 
sargaḥ3.3.27MasculineSingularśāpaḥ, parābhavaḥ
 
saritaḥ 1.10.34 Feminine Plural candrabhāgā, sarasvatī, kāverī, śarāvatī, vetravatī savarmati(river)
 
sarpaḥ 1.8.6-8 Masculine Singular dvirasanaḥ, kumbhīnasaḥ, bhogadharaḥ, bhujaṅgaḥ, āśīviṣaḥ, vyālaḥ, gūḍhapāt, phaṇī, dandaśūkaḥ, pannagaḥ, pavanāśanaḥ, gokarṇaḥ, phaṇadharaḥ, pṛdākuḥ, ahiḥ, viṣadharaḥ, sarīsṛpaḥ, cakṣuḥśravā, darvīkaraḥ, bileśayaḥ, bhogī, lelihānaḥ, kañcukī, hariḥ, bhujagaḥ, bhujaṅgamaḥ, cakrī, kuṇḍalī, kākodaraḥ, dīrghapṛṣṭhaḥ, uragaḥ, jihvagaḥ a snake or serpent
 
satatam 1.1.66 Neuter Singular anavaratam, aśrāntam, ajasram, santatam, aviratam, aniśam, nityam, anāratam eternal or continually
 
śatruḥ2.8.10MasculineSingularārātiḥ, śātravaḥ, ahitaḥ, durhṛd, sapatnaḥ, paraḥ, dasyuḥ, vipakṣaḥ, dveṣaṇaḥ, vairī, pratyarthī, abhighātī, amitraḥ, dviṭ, dviṣan, ripuḥ
 
siṃhaḥ2.5.1MasculineSingularmṛgadviṭ, puṇḍarīkaḥ, mṛgaripuḥ, kesarī, mṛgendraḥ, citrakāyaḥ, mṛgāśanaḥ, kaṇṭhīravaḥ, haryakṣaḥ, pañcanakhaḥ, mṛgadṛṣṭiḥ, hariḥ, pañcāsyaḥ
 
śivā2.2.5FeminineSingularjambukaḥ, kroṣṭā, mṛgradhūrtakaḥ, pheravaḥ, vañcalaḥ, gomāyuḥ, pheruḥ, sṛgālaḥ, bhūrimāyaḥ
 
snānam2.6.123NeuterSingularāplāvaḥ, āplavaḥ
 
śraddhā3.3.109FeminineSingularavalambitaḥ, avidūraḥ
 
śraddhāluḥ2.6.21FeminineSingulardohadavatī
 
sravaḥ3.4.9MasculineSingularsnavaḥ
 
sthaviraḥ2.6.42MasculineSingularjīnaḥ, jīrṇaḥ, jaran, pravayāḥ, vṛddhaḥ
 
sthūlam3.3.212MasculineSingularvanam, araṇyavahniḥ
 
śūdraḥ2.10.1MasculineSingularavaravarṇaḥ, vṛṣalaḥ, jaghanyajaḥ
 
śuklaḥ 1.5.12 Masculine Singular dhavalaḥ, sitaḥ, śyetaḥ, śuciḥ, valakṣaḥ, avadātaḥ, viśadaḥ, śubhraḥ, arjunaḥ, gauraḥ, pāṇḍaraḥ, śvetaḥ white
 
śukraḥ Masculine Singular bhārgavaḥ, kaviḥ, daityaguruḥ, kāvyaḥ, uśanāḥ venus
 
sūnā3.3.120FeminineSingularjavanam, āpyāyanam, pratīvāpaḥ
 
sūpakāraḥ2.9.28MasculineSingularballavaḥ
 
surabhiḥ3.3.144FeminineSingularicchā, manobhavaḥ
 
sūraḥ 1.3.28-30 Masculine Singular sahasrāṃśuḥ, raviḥ, chāyānāthaḥ, jagaccakṣuḥ, pradyotanaḥ, lokabāndhavaḥ, aryamā, dhāmanidhiḥ, divākaraḥ, braghnaḥ, bhāsvān, haridaśvaḥ, arkaḥ, aruṇaḥ, taraṇiḥ, virocanaḥ, tviṣāṃpatiḥ, haṃsaḥ, savitā, tejasāṃrāśiḥ, karmasākṣī, trayītanuḥ, khadyotaḥ, sūryaḥ, bhagaḥ, dvādaśātmā, abjinīpatiḥ, ahaskaraḥ, vibhākaraḥ, saptāśvaḥ, vikartanaḥ, mihiraḥ, dyumaṇiḥ, citrabhānuḥ, grahapatiḥ, bhānuḥ, tapanaḥ, padmākṣaḥ, tamisrahā, lokabandhuḥ, dinamaṇiḥ, inaḥ, ādityaḥ, aṃśumālī, bhāskaraḥ, prabhākaraḥ, vivasvān, uṣṇaraśmiḥ, mārtaṇḍaḥ, pūṣā, mitraḥ, vibhāvasuḥ, aharpatiḥ(53) the sun
 
svaḥ3.3.219MasculineSingulardravyam, asavaḥ, vyavasāyaḥ, jantuḥ
 
śvasanaḥ Masculine Singular vāyuḥ, pṛṣadaśvaḥ, anilaḥ, mārutaḥ, samīraṇaḥ, pavanaḥ, mātariśvā, gandhavahaḥ, āśugaḥ, marut, nabhasvān, pavamānaḥ, sparśanaḥ, sadāgatiḥ, gandhavāhaḥ, samīraḥ, jagatprāṇaḥ, vātaḥ, prabhañjanaḥ air or wind
 
śvaśuryaḥ3.3.154MasculineSingularavasaraḥ, kramaḥ
 
svatantraḥ3.1.14MasculineSingularapāvṛtaḥ, svairī, svacchandaḥ, niravagrahaḥ
 
tāmbūlavallīFeminineSingulartāmbūlī, nāgavallī
 
tarpaṇam3.2.4NeuterSingularprīṇanam, avanam
 
tvaṣṭā3.3.41MasculineSingularśailaśṛṅgam, anṛtam, niścalaḥ, ayoghanam, kaitavaḥ, māyā, sīrāṅgam, rāśiḥ, yantraḥ
 
tyāgaḥ2.7.31MasculineSingularaṃhatiḥ, prādeśanam, vitaraṇam, utsarjanam, apavarjanam, pratipādanam, viśrāṇanam, dānam, nirvapaṇam, sparśanam, visarjanam, vihāyitam
 
uḍupam Masculine Singular plavaḥ, kolaḥ a raft or float
 
umā 1.1.44 Feminine Singular kātyāyanī, haimavatī, bhavānī, sarvamaṅgalā, durgā, ambikā, girijā, cāmuṇḍā, gaurī, īśvarī, rudrāṇī, aparṇā, mṛḍānī, āryā, menakātmajā, carmamuṇḍā, kālī, śivā, śarvāṇī, pārvatī, caṇḍikā, dākṣāyaṇī, karmamoṭī, carcikā bhavaani
 
unmattaḥMasculineSingularkanakāhvayaḥ, mātulaḥ, madanaḥ, kitavaḥ, dhūrtaḥ, dhattūraḥ
 
upalambhaḥ2.4.27MasculineSingularanubhavaḥ
 
upavāsaḥ2.7.42MasculineSingularaupavastam
 
uśīramMasculineSingularlaghulayam, amṛṇālam, abhayam, iṣṭakāpatham, lāmajjakam, sevyam, avadāham, jalāśayam, naladam
 
utsaḥMasculineSingularprasravaṇam
 
utsāhaḥ Masculine Singular adhyavasāyaḥ perseverance
 
vādyaprabhedāḥ Masculine Plural paṇavaḥ, ḍamaruḥ, maḍḍuḥ, ḍiṇḍimaḥ, jharjharaḥ, mardavaḥ a sort of small drum shaped like an hour-glass and generally used by kaapaalikas
 
vaiśākhaḥ Masculine Singular mādhavaḥ, rādhaḥ vaishakha
 
vaṃśaḥMasculineSingulartejanaḥ, yavaphalaḥ, tvacisāraḥ, maskaraḥ, śataparvā, karmāraḥ, veṇuḥ, tṛṇadhvajaḥ, tvaksāraḥ
 
vāṇijyam2.9.80NeuterSingularvasnaḥ, avakrayaḥ
 
varārohā2.6.4FeminineSingularuttamā, varavarṇinī, mattakāśinī
 
vārtā3.3.82FeminineSingularśāstram, avadhṛtiḥ
 
varvarāFeminineSingulartuṅgī, kharapuṣpikā, ajagandhikā, kavarī
 
vatsādanīFeminineSingularjīvantikā, somavallī, chinnaruhā, viśalyā, guḍūcī, madhuparṇī, tantrikā, amṛtā
 
vayasyaḥ2.8.10MasculineSingularsavayā, snigdhaḥ
 
vegī2.8.74MasculineSingulartvaritaḥ, prajavī, javanaḥ, javaḥ, tarasvī
 
veśantaḥ Masculine Singular pallavam, alpasaram small pond
 
vidheyaḥ3.1.23MasculineSingularvinayagrāhī, vacanesthitaḥ, āśravaḥ
 
vidvān2.7.5MasculineSingulardhīraḥ, prājñaḥ, kaviḥ, kṛtī, vicakṣaṇaḥ, doṣajñaḥ, kovidaḥ, manīṣī, saṃkhyāvān, dhīmān, kṛṣṭiḥ, dūradarśī, san, budhaḥ, jñaḥ, paṇḍitaḥ, sūriḥ, labdhavarṇaḥ, dīrghadarśī, vipaścit, sudhīḥ
 
vīkāśaḥ3.3.223MasculineSingularekavidhā, avasthānam
 
vipraḥ2.7.4MasculineSingularvāḍavaḥ, brāhmaṇaḥ, dvijātiḥ, agrajanmā, bhūdevaḥ
 
virati:2.4.37FeminineSingularāratiḥ, avaratiḥ, uparāmaḥ
 
virodhanam2.4.21NeuterSingularparyavasthā
 
viṣāṇam3.3.61MasculineSingularnadaḥ, arṇavaḥ
 
viṣṇuḥ 1.1.18-21 Masculine Singular adhokṣajaḥ, vidhuḥ, yajñapuruṣaḥ, viśvarūpaḥ, vaikuṇṭhaḥ, hṛṣīkeśaḥ, svabhūḥ, govindaḥ, acyutaḥ, janārdanaḥ, cakrapāṇiḥ, madhuripuḥ, devakīnandanaḥ, puruṣottamaḥ, kaṃsārātiḥ, kaiṭabhajit, purāṇapuruṣaḥ, jalaśāyī, muramardanaḥ, kṛṣṇaḥ, dāmodaraḥ, mādhavaḥ, puṇḍarīkākṣaḥ, pītāmbaraḥ, viśvaksenaḥ, indrāvarajaḥ, padmanābhaḥ, trivikramaḥ, śrīpatiḥ, balidhvaṃsī, viśvambharaḥ, śrīvatsalāñchanaḥ, narakāntakaḥ, mukundaḥ, nārāyaṇaḥ, viṣṭaraśravāḥ, keśavaḥ, daityāriḥ, garuḍadhvajaḥ, śārṅgī, upendraḥ, caturbhujaḥ, vāsudevaḥ, śauriḥ, vanamālī(45) vishnu, the god
 
vitānam3.3.120MasculineSingularavayavaḥ, lāñchanam, śmaśru, niṣṭhānam
 
viṭapaḥ3.3.138MasculineSingulardivyagāyanaḥ, antarābhavasattvaḥ
 
vivādaḥ Masculine Singular vyavahāraḥ a dispute
 
vṛntamNeuterSingularprasavabandhanam
 
vṛttaḥ3.1.91MasculineSingularvṛttavaḥ, āvṛtaḥ
 
vyāḍaḥ3.3.48MasculineSingularninditaḥ, vargaḥ, avasaraḥ, vāri, daṇḍaḥ, bāṇaḥ
 
vyādhaḥ2.10.19MasculineSingularmṛgavadhājīvaḥ, mṛgayuḥ, lubdhakaḥ
 
yajñaḥ2.7.15MasculineSingularkratuḥ, savaḥ, adhvaraḥ, yāgaḥ, saptatantuḥ, makhaḥ
 
yavakṣāraḥ2.9.109MasculineSingularsauvarcalam, rucakam, ‍kāpotaḥ, ‍sukhavarcakaḥ
 
yavyam2.9.7MasculineSingularyavakyam, ‍ṣaṣṭikyam
 
yuddham2.8.107NeuterSingularāyodhanam, pravidāraṇam, saṃkhyam, ‍samaraḥ, kalahaḥ, abhisaṃpātaḥ, saṃyogaḥ, saṃgrāmaḥ, ‍saṃyat, samit, janyam, mṛdham, samīkam, a‍nīkaḥ, ‍vigrahaḥ, kaṃliḥ, abhyāmardaḥ, āhavaḥ, ‍samitiḥ, yut, pradhanam, āskandanam, ‍sāṃparāthikam, raṇaḥ, saṃprahāraḥ, saṃsphoṭaḥ, ‍samāghātaḥ, samudāyaḥ, ājiḥ
 
uddhavaḥ Masculine Singular minister of krishna
 
sopaplavaḥ 1.4.10 Masculine Singular uparaktaḥ eclipsed sun or moon
 
puṣpavantau Masculine Dual sun and moon
 
lavaṇaḥ Masculine Singular salt
 
pravalhikā 1.6.6 Feminine Singular prahelikā riddle/ name of the atharvaveda
 
stavaḥ 1.6.12 Masculine Singular stutiḥ, stotram, nutiḥ praise
 
luptavarṇapadam Masculine Singular grastam spoken fast
 
tāṇḍavam 1.7.9 Masculine Singular nāṭyam, lāsyam, nṛtyam, nartanam, naṭanam dancing(particularly, the frantic or violent dance of shiva)
 
utsāhavardhanaḥ Masculine Singular vīraḥ heroism
 
bhairavam 1.7.19 Masculine Singular bhīṣaṇam, pratibhayam, bhīṣmam, ghoram, bhīmam, bhayānakam, dāruṇam, bhayaṅkaram horrer
 
dravaḥ 1.7.32 Masculine Singular krīḍā, khelā, narma, keliḥ, parīhāsaḥ dalliance or blandishnment
 
viṣavaidyaḥ Masculine Singular jāṅgulikaḥ a dealer in antidotes
 
sañjavanamNeuterSingularcatuḥśālam
 
pramadavanam2.4.3NeuterSingular
 
pallavaḥMasculineSingularkisalayam
 
gālavaḥMasculineSingularmārjanaḥ, śābaraḥ, lodhraḥ, tirīṭaḥ, tilvaḥ
 
dhāmārgavaḥMasculineSingularghoṣakaḥ
 
tāmbūlavallīFeminineSingulartāmbūlī, nāgavallī
 
mārkavaḥMasculineSingularbhṛṅgarājaḥ
 
bāndhavaḥ2.6.34MasculineSingularsvajanaḥ, sagotraḥ, jñātiḥ, bandhuḥ, svaḥ
 
śaiśavam2.6.40NeuterSingular‍śiśutvam, bālyam
 
keśavaḥ2.6.45MasculineSingularkeśikaḥ, keśī
 
kṣavaḥ2.6.52MasculineSingularkṣutam, kṣut
 
punarbhavaḥ2.6.84MasculineSingularkararuhaḥ, nakhaḥ, nakharaḥ
 
rāṅkavam2.6.112MasculineSingular
 
jīrṇavastram2.6.116NeuterSingularpaṭaccaram
 
lavaṅgam2.6.126NeuterSingulardevakusumam, śrīsaṃjñam
 
kulasambhavaḥ2.7.2MasculineSingularbījyaḥ
 
brahmavarcasam2.7.42NeuterSingularvṛttādhyayanardhiḥ
 
vaiṇavaḥ2.7.49MasculineSingular
 
abhiṣavaḥ2.7.51MasculineSingularsutyā, savanam
 
cakravartī2.8.2MasculineSingularsarvabhau‍maḥ
 
varṣavaraḥ2.8.9MasculineSingularśaṇḍhaḥ
 
javanaḥ2.8.46MasculineSingularjavādhikaḥ
 
vāḍavam2.8.47NeuterSingular
 
atijavaḥ2.8.74MasculineSingularjaṃghālaḥ
 
abhyavaskandanam2.8.112NeuterSingularabhyāsādanam
 
śavam2.8.119MasculineSingularkūṇapaḥ
 
yavaḥ2.9.16MasculineSingularsitaśakaḥ
 
kṣavaḥ2.9.20MasculineSingularkṣudhābhijananaḥ, rājikā, ‍kṛṣṇikā, āsurī
 
paurogavaḥ2.9.28MasculineSingular
 
saindhavaḥ2.9.42MasculineSingularmaṇimantham, sindhujam, śītaśivam
 
navanītam2.9.53NeuterSingularnavoddhṝtam
 
kavalaḥ2.9.55MasculineSingulargrāsaḥ
 
jaradgavaḥ2.9.62MasculineSingular
 
yautavam2.9.86NeuterSingular
 
gavalam2.9.101NeuterSingularamalam, girijam
 
yavakṣāraḥ2.9.109MasculineSingularsauvarcalam, rucakam, ‍kāpotaḥ, ‍sukhavarcakaḥ
 
tantavaḥ2.10.28MasculineSingularsūtram
 
mādhavakaḥ2.10.41MasculineSingularmadhvāsavaḥ, ma‍dhu, mādhvikam
 
māsavaḥ2.10.42MasculineSingularmaireyam, śīdhuḥ
 
manojavasaḥ3.1.12MasculineSingularpitṛsannibhaḥ
 
ravaṇaḥ3.1.36MasculineSingularśabdanaḥ
 
viklavaḥ3.1.42MasculineSingularvihvalaḥ
 
pelavam3.1.66MasculineSingularviralam, tanu
 
sākalyavacanam3.2.2NeuterSingularparāyaṇam
 
āsaṅgavacanam3.2.2NeuterSingularturāyaṇam
 
havaḥ3.4.9MasculineSingularhūtiḥ
 
sravaḥ3.4.9MasculineSingularsnavaḥ
 
pravahaḥ2.4.18MasculineSingular
 
lavaḥ2.4.24MasculineSingularlavanam, abhilāvaḥ
 
pavanam2.4.24NeuterSingularniṣpāvaḥ, pavaḥ
 
āsravaḥ2.4.29MasculineSingularkleśaḥ, ādīnavaḥ
 
javanaḥ2.4.38NeuterSingularjūtiḥ
 
somavalkaḥ3.3.9MasculineSingularsvalpaḥ
 
plavagaḥ3.3.29MasculineSingularcihnam, śephaḥ
 
pravaṇam3.3.62MasculineSingularpakṣī, tārkṣyaḥ
 
bhogavatī3.3.76FeminineSingularchandaḥ, daśamam
 
plavaṃgamaḥ3.3.145MasculineSingularvaṇikpathaḥ, puram, vedaḥ
 
davaḥ3.3.214MasculineSingularāhvānam, adhvaraḥ, ājñā
 
bhavaḥ3.3.214MasculineSingularātmā, janma, sattā, svabhāvaḥ, abhiprāyaḥ, ceṣṭā
 
dhavaḥ3.3.214MasculineSingularnikṛtiḥ, aviśvāsaḥ, apahnavaḥ
 
havaḥ3.3.215MasculineSingularsatāṃmatiniścayaḥ, prabhāvaḥ
 
prasavaḥ3.3.216MasculineSingularśastraḥ, śūdrāyāṃvipratanayaḥ
 
nihnavaḥ3.3.216MasculineSingularbhabhedaḥ, niścitam, śāśvatam
 
utsavaḥ3.3.217MasculineSingularjñātiḥ, ātmā
 
prabhavaḥ3.3.218MasculineSingularparipaṇam, strīkaṭīvastrabandhaḥ
 
pāraśavaḥ3.3.218MasculineSingulargaurī, pheravaḥ
 
balavat2.4.2MasculineSingularatīva, nirbharam, suṣṭhu, kimuta, svasti
 
vāhlavam3.5.32NeuterSingular
 
tāṇḍavam3.5.34MasculineSingular
     Monier-Williams
          Search   13421 results for ava
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
 
ava m. favour  View this entry on the original dictionary page scan.
 
ava m. (cf nirav/at-.) View this entry on the original dictionary page scan.
 
ava ind. (as a prefix to verbs and verbal nouns expresses) off, away, down  etc. View this entry on the original dictionary page scan.
 
ava ind. (exceptionally as a preposition with ablative) down from  View this entry on the original dictionary page scan.
 
ava ind. (for another use of this prepositionSee ava-kokila-.) View this entry on the original dictionary page scan.
 
ava (only genitive case dual number av/or-with vām-,”of you both”, corresponding to s/a tv/am-,”thou”, etc.) , this  (vā-for vām-)  [ Zend pronoun ava-; Slavonic or Slavonian ovo; confer, compare also the syllable, in, , etc.; Latin au-t, autem-,etc.] View this entry on the original dictionary page scan.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post view 31 times from March 2020

Share/Cuota/Condividi:
Subscribe Notify
Notify
guest
0 Adds or Replies
Inline Feedbacks
View all Add or Reply